Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1919-03-28

Recipient

Asta Møller

Document content

Awaiting summary

Transcription

28 Marts 19

Fru Asta Möller
6 Avenue de la Motte Picquet
Paris

Ærede Frue!
Paa Direktør Jacobsens Vegne takker jeg for de tilsendte Fotografier af tre saakaldte Antiker af hvilke i det mindste de to intet har med antik kunst at gøre, og som for Glyptoteket ikke har ringeste Interesse. Vi sender derfor samtidigt de tre Fotografier tilbage.

Personligt bringer jeg Dem en varm Tak for Deres Anstrængelser for at skaffe mig Oplysninger om Prisforhold i Paris og Deres generøse Tilbud om eventuelt at ville stille et Værelse til min Disposition. Jeg har efter Oplysninger fra alle Sider besluttet mig til at vente med Pariserfarten til August eller September Maaned d.A

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv. Kopibog II