Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1922-02-02

Recipient

Kai Nielsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

2 Februar 1922

Kære Hr Billedhugger Kai Nielsen !
Vedlagt en Check paa 964 Kr. 96 Øre til Dækning af Deres Udlæg og Overskridelser, bevilligede i Dag af Direktionen som et Vidnesbyrd om, at denne ikke blot er human, men ogsaa anerkendende. Samtidig beder Direktionen mig udtrykke sin Kritik over den grimme Bejsning, De har givet selve Granitkummen, saa den skinner af Fedtelse og Granitkvaliteten gaar tabt. Kan De ikke gengive Kummen den oprindelige Karakter?
Vil De meddele Hr. Petri, at Direk-

tionen akcepterer hans Tilbud om at omlægge de slemme Partier af den indre Mosaik for 600 Kr. Bed ham endelig gøre det samvittighedsfuldt og huske paa, at det er det mest iøjnefaldende Sted i hele Vinterhaven.
Haaber at hør, at De er glad ved den Ordning, og at modtage en Kvittering for de 964 Kr. 96 Øre.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv