Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1895-02-10

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Løytved

Document content

Awaiting summary

Transcription

10 - 2 - 95

Kjære Hr. Consul Løytved.

Hjertelig Tak for Tilsendelsen af Photographiet.
Sarcophag-Hovedet vilde passe godt til Glyptotheket, hvis det havde været bedre udført og været bedre bevaret.
Saaledes, som det er, er det meget ringere end baade de tilsvarende i "Louvre" og det, som De for 2 Aar siden skaffede mig.

Hvis det kunde faaes til en rimelig Priis, vilde jeg alligevel tage det, men, som De selv siger, er Prisen meget - ja umaadelig meget - for høi.
Det forrige, som var udmærket bevaret og fortræffeligt udført, betalte jeg med 1.250 fr.
De siger, at det er af sort Granit - det kan man ikke see paa Photographiet; men jeg formoder, at det virkelig er af sort Granit; hvis det nemlig kun var af

Marmor, vilde det i sin tarvelige Udførelse ikke være meget værd.
_
Jeg vil give 800 fr.x) for det - denne Priis er imidlertid saa høi, at jeg ingenlunde vil fortryde, hvis Manden ikke vil sælge det.
Jeg byder kun denne Priis, fordi jeg gjerne vil vedligeholde Forbindelsen med Orienten.
_
Sarcophager af den Art, som dette Hoved tilhører, eller endog kun Hoveder af saadanne Sarcophager

vil jeg gjerne erhverve til Glyptotheket - men rigtignok kun, naar de ere bedre udførte og bedre bevarede end dette Stykke.

Jeg sender Dem en Deel Photographier af min Antiksamling; men Alt er her lukket af Snee og lis, jeg maa derfor vente, til Skibsfarten bliver aabnet.
_
Med de hjerteligste Hilsner fra min Hustru og mig selv til Dem og Deres Frue er jeg Deres hengivne og forbundne
Carl Jacobsen.
Nu er det længe siden, at vi have seet Dem!!

[i margin på den anden led af papiret]
x) fri ombord, i god Emballage paa Dampskib til Europa,

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 4, juli 1890 - marts 1893.