Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1922-01-29

Sender

Kai Nielsen

Recipient

Frederik Poulsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

F.J. 48 [tilføjet med rød blyant]

Kære Hr- Dr. Fr. Poulsen

Jeg vilde overordentlig gerne vide, om mit magre Budget tør regne med Remisse for disse to af mig betalte Regninger, eller, om jeg skal gaa ud fra, at den sidste Del af det hævede Kunstnerhonorar de 1000 Kr, som en hvid Pind er trillet mig af Lommen, og ganske stille sejler udenfor min Rækkevidde, ned af Galtevurdingers ??? brede og triste Flod, til evigt Minde om i kommende Jugeringer at indføre Posten: uden forbindende i Prisen, da Overskridelser er mulige og ikke i Øjeblikket kan oversees!! Ja ! Jeg ved jo godt at den fulde Antagelse ikke foreligger af Arbejdet før den samlede Bestyrelse har accepteret Gulvbelægningen, men maa denne lille Ansøgning ikke alligevel have Lov til at gaa med nu, ind i "det store Opgør" Ikke saa meget fordi jeg vilde føle mig forfordelt af Skæbnen, om jeg skulde regne med at mit Arbejde kun har indbragt mig 10.000 i Stedet for de stipulerede 12, - da Arbejdet har faaet den kostbare og fine Indbinding det har - men mere for at se et Smil i Kreditorers bekymrede Ansigter, og selv, føle mig saa meget lettere som 1000 Kr (ca) betyder i disse forunderlige Tider.
Foruden de to betalte og den ene attesterede Regning er tilbage Fliselæggerens, den kan der jo intet endeligt gøres ved før, der er taget Stilling til Gulvet.
Jeg beder Dem naar

De ser paa Gulvet, at lade det plaske over med Vand saa det grimede af Cementen som kan faas og væk og det mest generende ved de lyse Fuger nogenlunde forsvinder. (Disse kan gøres mørkere). Jeg synes stadig at det er rigtigt, at Fliserne ligger uregelmæssigt i sin cirkulære Methode saaledes som paa det øvrige Gulv!! naar det ikke danner noget selvstændigt og afvigende Mønster, og jeg synes, at den sorte Cirkel ligger akkurat paa sit rigtige Sted i Forhold til Kummen og den yderste Cirkel.
Skulde det gaa saa galt, hvad jeg vilde være meget bedrøvet over at merkoste Glypthoteket, at Gulvet inden for Cirklen skal tages op kunde man saa ikke faa Lov til først, paa de lagte Fliser, i sort, at paamale en : Mosaik, et Dyremotiv, der fyldte Uregelmæssigheden op, og i Karakter hjalp! "Vandmoderen" og saaledes dog fik nyttet Lægningen noget, om en saadan "Mosaik" blev vedtaget.
Dette og ligeledes et Forslag om at rykke Bænkene væk, og faa dem erstattet med 4, af en enklere Karakter, sat fast bag om Fodstenen om Beplantningerne, vilde jeg bede Dem foreslaa Bestyrelsen nu paa Mødet. Jeg har tidligere talt med Hr. Overretssagfører Zeuthen om dette.
Er stadig Deres taknemlige og hengivne Kai Nielsen

29/1 22

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv