Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1926, juli

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kære Helge Jacobsen!
Paa den internationale udstilling her i Venedig findes deri den franske pavillon en perlerad af Utrilloske billeder, udmærkede og karakteristiske arbeider fra hans haand.
Med de priser in mente, som de hos Barbizange forlangte for hans billeder, og som vi jo var forfærdelig opskruede, gik jeg for moros skyld ind paa kontoret, og fik opskrevet, hvad de forhaandenværende billeder koster. Jeg vedlægger listen, og de vil se, at her har piben en anden lyd. dette er dog menneskelige priser aabenbart udenfor kunsthandelen. Billederne var usolgte undtagen et, det be[d]ste, som nationalgalleriet i Rom havde købt. Mine følelser overfor Utrillos kunst er efterhaanden prøvede, og jeg synes, han i sine be[d]ste billeder er en mester. Jeg tror sikkert, at han vil blive klassisk som aarene gaar, høre til dem, der ubetinget bliver staaende. Men Handebert skulde skamme sig, at sætte saadanne formidable priser paa hans billeder, naar de kan faas for det halve paa andre

udstillinger. Der er i den hollandske afdeling fem billeder af van Gogh aldeles vidunderlige, stærke og originale og vidunderlige i farven. Der er en kunstner! Jeg kan slet ikke faa disse billeder ud af hovedet. Hans form er saa stærk, at han ligefrem modellerer farven. En stor sal med Segantinis produktion er der ogsaa. Han har jo store egenskaber, men en skuffelse er det dog at gense ham. Han er centuertung[???] i sin teknik, hans billeder er som de var gobelin vævede paa tykke traade. Den italienske afdeling er som den ørken Sahara, c.uden en oase.
Jeg har besøg af min niece Elisabeth, iforgaars var den hellas friske Frederik Poulsen her, og en af dagene venter jeg Karl Madsen - det er deilig altsammen, men den eftersøgte arbeidsro ??
Hjærtelige hilsener fra Deres heng.
Marie Henriques

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets Arkiv