Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1924-04-25

Recipient

Andreas Peter Weis

Document content

Awaiting summary

Transcription

25de April 1924

(Brevets afslutning står på hovedet her]

et meget meget smukt Billede.
Venligst Hilsen fra Din heng.
HJ

Kjære Andreas
Havde iaftes Besøg af Slomann som igen med Iver talte for at bevare et af M. H's Grollierbina for Landet referrerende Dine og Dr. B's Udtalelser desang. jeg kan godt gaa med til de 2500 Kr. saa hvis Bogen gaar højere har vi dog vist Interesse for Sagen ;Vil Du saa henvende Dig til rette Vedk. Har set paa megen Kunst og tilbragt Timer hos Kunsthandlere. Der er en storartet Degasudst. hos George Petit, men intet til Købs.
Der skal hos Bernheim fra d. 6te Maj til d. 20de. være en stor Matisse Udst. hvorfor I bør se at komme derned i tide - Talte med Jens Theis forleden

som sagde mig at Trygve Sagen i Kria ligesom Tetzen-L. ønsker at sælge sine Matisse billeder og mente at Sagen ikke var saa dyr med sine Priser som Tetzen L. hvis Priser Theis [syntes] vare for høje_ Jeg traf hos Barbazange den unge Matisse, som ogsaa fandt Tetzen Ls Priser enorme saa meget mere som han med elskelig Overlegenhed talte om Faderens uheldige Periode netop i det første Tiaar af Aarhundredet, jeg har næsten intet set af Matisses senere Arbejder, da de formentlig gemmes hen til Bernheims Udstilling. Degas, Renoirs, Gauguins og Cezannes .... Priser: Tetzen Ls 2 unge læsende Piger i de brune Kjoler 130.000 frs, en stor Degas 300.000 frs. etc.
Jeg skal sørge for at være hjemme inden I rejser; men hvis I paa Grund af Matisseudst. fremskynder Eders Rejse naar jeg næppe at se og tale med Dig forinden - Renoirs "Moulin de la Galette" saa jeg hos Barbazange og fastholder min Mening af det næsten for gnidrede og skitsemæssige i Udførelsen - men selvfølgelig et

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris

Hotel Lutetias brevpapir

Copenhagen

Rigsarkivet