Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1921-04-07

Recipient

Emil Hannover

Document content

Awaiting summary

Transcription

7 April 1921.

Kære Direktør Emil Hannover!
Det er mig en Glæde at kunne meddele Dem, at Ny Carlsbergfondets Direktion ved Mødet i Dag har bevilliget 600 Kroner som Tilskud til den Skandinaviske Museumskongres i September.
Personlig var jeg lidt modløs efter sidste Møde. Jeg har faaet et nyt Høreapparat, der tillod mig at følge Forhandlingerne for de fire Herrers Vedkommende. Af Direktør Mackeprangs Repliker opfattede jeg kun en Brøkdel, af Dir. Karl Madsens intet. Det er en

Selvfølge, at jeg under Disse Omstændigheder stiller mit Mandat til Raadighed, hvis Udvalget er lige saa misfornøjet med mig som jeg er med mig selv.
Jeg sender Dem en lille Bagatel, en Bog om tidlig græsk Lyrik, som jeg har lavet til Pios Forlag, da det bad mig om en Vignetbog.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv