Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1921-06-23

Recipient

Kai Nielsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

23 Juni 1921

Kære Billehugger Kai Nielsen!
Direktionen behandlede saa i Dag Opstillingen og kom til det Resultat, at Vandmoderen skal staa, hvor den nu er anbragt, og at Kummen ogsaa i det store og hele er tilfredsstillende. Dog er der to Punkter, paa hvilke man ønsker at henlede Deres :
Opmærksomhed:
1) kan Statuen ikke stilles løst paa Soklen og forsynes med Hager eller Greb af en eller anden Slags, saa den kan hejses tilvejrs og køres tilside den ene Gang om Aaret, vi planter om og skal benytte Pladsen til Maskiner og lægge Palmerne ned o.s.v.?

Selve Kummen kunde vi let overdække, naar Figuren var borte. Tænk over det, hvorledes Statuen lettest kan gøres mobil.
2) Den svære udladende Profil forneden maa kunne formindskes. Direktionen vilde gerne i alt indvinde ca. 1 Kvarter langs hele Kummens Kant. Samtidig skulde den indre Aabning af de svungne Hjørner gøres lidt bredere, saa Vandspejlet her blev anseeligere.
Om disse Ting vil jeg gerne have en skriftlig Betænkning til i Dag otte Dage. Jeg er her paa Glyp. Fredag og Lørdag 10-12 og 2-4, hvis De vil drøfte Sagerne mundtligt med mig.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Frederik Poulsen.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv