Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1921-04-10

Sender

Kai Nielsen

Recipient

Frederik Poulsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

10 April 21

Kære Hr. Fr. Poulsen
Kan desværre ikke naa at være hjemme til den 14de. Formoder derfor at Mødet udsættes noget. Jeg skal ordne med Modelopstillingen straks jeg kommer hjem, saa dette kan være i Orden naar De selv kommer tilbage. Har høstet nogle glædelige Erfaringer ved Opstillingen af Broncen! her og har forøvrigt et positivt Forsag at gøre Bestyrelsen + Arkitekt.

Venligste Hilsener
Deresi Nielsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Kristiania (Oslo)

Hotel Bristols brevpapir

Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv