Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1921-03-05

Recipient

Kai Nielsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

5 Marts 1921

Til Billedhuggeren
Hr. Kai Nielsen

Jeg tillader mig blot at underrette Dem om, at Ny Carlsbergfondets Direktion i Overensstemmelse med Deres Ønske vil komme ud at se Deres Marmorfigur paa Torsdag den 10de Kl. 10½ i Atelieret paa Hj af Thranevej og Frederikssundsvej. Jeg skal ved den Lejlighed medbringe en Check paa 8000 Kr. til Dem og en Kvittering.

P.D.V.
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv