Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1921-03-06

Sender

Kai Nielsen

Recipient

Frederik Poulsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Brev afsendt 8/3 Check 8000 Kr. [tilføjet med rød blyant]

Meulenburg d. 6 Marts 21

Kære Hr. Dr. Frederik Poulsen.
Samtidig med Deres med Deres Brev, modtg jeg Brev fra Hr. Overretssagfører Zeuthen. Heri meddeles det mig at Stenhuggermesteren som gør det første Arbejde paa Figuren har opfordret Direktionen til at komme og bese det Arbejde der er gjort med Figuren. Jeg synes dette er en fornuftig Tanke af Stenhuggermesteren da der jo nu allerede er hugget en Del paa Honorarene. Desværre kan jeg ikke være med, jeg ligger desværre! her paa Rekreation for at faa trampet mit arme og sløje Hylster til igen.
Angaaende de 8000 Kr. kan min Kone hæve dem? F. Ekspl ved at jeg fik Kvitteringen sendt herud til Underskrift og sendte hende den?? Og: Kan dette faa Lov at ske før Besøget (For visse Aarsagers Skyld!). Min nuværende Adresse er "Meulenburg" Fru Karøe pr. Snekkersten.

Venligst
Deres
Kai Nielsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Meulenborg pr. Snekkersten
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv