Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1917-12-17

Document content

Awaiting summary

Transcription

17de Dec -17

Hr Thorkild Henningsen

Jeg takker hermed for Deres Brev af d. 28de f.M. og undskylder at jeg ikke titulerer, da jeg ingen Forestilling har om Deres Stilling indenfor Gesandtskabet -
De har ganske Ret i at Tidspunktet for Indkøb af Kunstværker i Frankrig i Øjeblikket, grundet paa Kursforskellen, er meget heldigt, dernæst er jo et Tilbud paa to Malerier af Rubens af Tiepolo i sig selv

højst fristende for en Samling - men Fondet har ingen Midler i Øjeblikket desværre og vi maa smukt vente til efter Krigen til hvilken Tid det gunstige Øjeblik ikke er mere.
En anden Ting er, at jeg privat af og til køber nogle moderne Malerier særlig af P. Gauguin ejer jeg allerede en betydelig Samling, saa hvis De nogensinde kommer paa Spor af ham særlig fra hans senere Tahititid altsaa mellem 1991-1903, da ville det interessere mig.

Vollard ejer vel endnu nogle Billeder men er for dyr. Om Fayet vil sælge ved jeg ikke, men forsøget kunde maaske gøres. Svenskere og mest Nordmænd trawler vist Paris ret grundigt for Alt det bedre moderne Kunst, men Paris er jo saa rig at Muligheden af at finde noget af G. vel ikke er saa lille endda. For nyligt var der en Udstilling af hans Malerier saavel som skaarne Arbejder og Grafic, hvor den afholdtes ved jeg ikke -

Idet jeg takker Dem for den elskværdige Henvendelse haaber jeg at dette mit Svar ikke vil ulejlige Dem
Deres forbundne
Helge Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris
Ambroise Vollard

Ny Carlsbergfondet