Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-03-16

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Frederik Poulsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

16-3-10

Hr. Dr. Frederik Poulsen
Hermed har jeg den Fornøjelse at bekræfte mit mundtlige Udsagn, at Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptothek modtager Deres Forslag om Betingelserne for fast Ansættelse ved Glyptotheket, saaledes som de selv har udtrykt det i Deres Skrivelse af 7-3-10.
Dette kun til foreløbig

Meddelelse; en formel Contract kan jo blive udfærdiget bagefter.
Jeg tvivler ikke om, og glæder mig til at vort Samarbejde ikke blot skal blive til Nytte for Glyp men ogsaa til Tilfredsstillelse for os begge.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsen kopibog nr. 15, moderne kunst