Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-02-25

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Smallegade 20 B II-F
D. 25 Febr. 1910

Hr Direktør Carl Jacobsen!
Jeg er i Aften hjemkommen og længes nu efter at give Dem udførlig Beretning over den tre Dages Auktion. Da jeg først den tredie Dag gjorde mine Hovedkøb, har jeg ikke skrevet. Resultatet er godt, alt det ønskede indkøbt billigere end de opgivne Priser. Kun et Uheld: Broncehovedet af en Panther, som jeg turde byde indtil 800 for, jagede Paul Arndt fra mig af Had og Lyst til Chikane og hjemførte det til 1000 Mark. Angaaende ham har jeg ogsaa et og andet at forhandle med Dem om.
s. 2
Jeg tillader mig at køre ind paa Glyptotheket i Morgen Eftm. Kl. 2 og beder Dem, hvis De da ikke er der, at lade ligge Besked om, naar og hvor det passer Dem at modtage mig til Drøftelse af Enkelthederne.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Copenhagen

NCF arkiv, journal 531