Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898-02-06

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

6-2-98

Kjære Hr Conferentsraad H.N. Hansen
A.Weis var hos mig i dag og meddelte mig, at De ikke har tænkt Dem, at Cat 1889 omfatter Kunstværker til Værdier (Indkjøbspris) af langt over 250000 Kr og at De, hvis dette var Tilfældet, vilde være mere tilbøielig til at see, at det umulig har kunnet være en Forudsætning at Cat. 1889 skulde indgaae i min Ydelse af Kunstværker for 250000Kr. Jeg tillader mig derfor omstaaende at fremsende en Opsumering,

som vil vise Dem at 250000 Kr ikkun repræsenterer en Deel af det hele Catalogs Kunstværker.

Med Høiagtelse og Hengivenhed

Carl Jacobsen

v/

Cat. N Circa d:"

774 Mignon Ca. Kr 8500
775 Premiere funeraille 30000
784 Ophelia
785 Marqueste 5600
789 ??? 2800
786 Artemis
797 Nymfe
798 liggende Figur 11000

800, 801, 802
804, 805, 806
807, 808, 809
810, 811, 812
813, 815, 820
821, 822 823
824, 825, 838
839, 841, 844
849, 850, 851
852, 854
Tyskiewicz Samling kjøbt under eet for 180000 frs i Paris

100000
157900

Transport

Malerier
101 Aftenselskabet x) Kr. 6000
102 Comitebilledet x) 10000
103 Tuxens døde Hav x) 3000
106 Bastien Lepage x) 28000
109 Rembrandt 40000
871 Carstens 1500
872 Jerichau 3500

7000
251900

Dette er en cirka Regning hvor jeg, for at være paa den sikkre Side, idet jeg ikke har alle mine Bøger hos mig, har afrundet, alle Beløbene nedad.
Det virkelige Beløb er derfor større end 251800 Kr.
C.J.

x) Udført efter Bestilling

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv