Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898-08-29

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Robert Henriques

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr Redacteur

Til Deres ærede 6 Spørgsmaal skal jeg ikke undlade at svare:
N 1 og N 4 vil jeg ikke udtale mig om paa dette Sted.

N 2Storkespringvandet bør ikke flyttes.
Det er uheldig komponeret, misforstaaet af Kunstneren, men meget mere misforstaaet af mange som ikke see at det som latterliggjøres, Storkene, netop er noget af det Bedste i Kunstnerens Tanke. Det bliver ikke bedre ved at flyttes; det bør enten helt indsmeltes borttages eller ganske overarbeides med Bibeholdelse af Storkene

N 3. Ch. 4 bør fremstilles til Hest foran det N: Ø. Hjørne (d: over mod Frederiksberggade) af det nye Raadhus

N 5 ”Hesten” maa ikke flyttes fordi den er et sjeldent og betydeligt historisk Monument, særdeles characteristisk for sin Tid i alle Henseender. Desuden er monumentet aldeles ikke daarligt.
De uheldige Mestre for Danmarksmonumentet, kunde af den forsmaaede ”Hest” have lært at Hovedsagen i et Monument ikke er Soklen – men det som staar paa Soklen.
De burde Hr Redacteur opstille som et syvende Spørgsmaal

Om ”Danmarksmonumentet” ikke burde tages bort; jeg vilde da strax svare Ja.
N 6 Foran Ved det nye Raadhus bør Chr. IV til hest staae foran det N.Ø. Hjørne, saa at man seer dens Silhouet naar man gaaer ud af Frederiksberggade.
Hvad der ellers skal staae af monumental Kunst bør helst skee efter Forslag af den store Kunstner som bygger Raadhuset.

Ærbødigst
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
29-8-98

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir.

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek