Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1893-05-03

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Løytved

Document content

Awaiting summary

Transcription

3 - 5 - 93

Kjære Hr. Consul
Løytved.

Det var mig en stor Glæde atter at see Deres kjære Haandskrift, som saa mange Gange har glædet mig.
Det Stykke, som De nævner, har allerede været mig tilbudt fra Kypern. - Der blev kun forlangt 250 francs for det, men det er saa raat udført og saa lidet interessant, at jeg slet

ikke kan bruge det i Glyptotheket.
Jeg vil særdeles gjerne have gode Stykker af den virkelige kypriske Kunst, og skulde nogensinde saadanne forekomme, vil jeg takke Dem, hvis De vil tænke paa Glyptotheket.
I det Haab, at De fremdeles vil bevare os herhjemme i Deres velvillige Erindring og med de hjerteligste Hilsner til Deres Frue og Dem selv fra min Hustru og mig er jeg Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 4, juli 1890 - marts 1893.