Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1893-04-10

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr. Conferentsraad
H.N. Hansen
Frederiksholms Kanal
K

Ny Carlsberg 10-4-88

Den ønskede Rapport skal nu strax blive udarbeidet og sendt Dem
Kunstlegatet er indskrevet i Finantshovedkassen.
Indskrivningsbeviset er saalænge jeg administrerer Indkjøbene i mit Værge, da jeg ellers ikke kan faa Renterne udbetalte.
Dette huskede jeg ikke strax, da der i Løverdags blev Tale om Legatet.

Med Høiagtelse Deres ærbødige

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv