Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1893-04-15

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

15-4-93
Hr Conferentsraad
H.N. Hansen

I Anledning af Deres Udtalelse om det langsomme Arbeide paa Ny Carlsberg Glyptotheks nye Bygning har jeg strax tilskrevet Hr. A Weis som Medlem af Controlcomiteen.
Hr. Weis har i et privat Brev til mig besvaret Forespørgslen.
Jeg sender indlagt den Deel af W's Brev som angaaer Forespørgslen.
_
Jeg troer ikke at der er mere at gjøre, som kan fremme Arbeidet, efter hvis Færdiggjørelse jeg selv længes mere end nogen Anden

Deres med Høiagtelse hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv