Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-01-01

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg 1-1 1891

Hr Etatsraad H.N. Hansen

Da De ifjor udtraadte af Albertinas Bestyrelse var mit Sind ganske optaget af min Søns Sygdom og Død og jeg formaaede ikke at give min Følelse af Taknemmelighed et Udtryk, som jeg ønskede.
Det er altid med inderlig Glæde at jeg erindrer Deres velvillige Bistand ved Oprettelsen af Legatet og de senere Forhandlinger ved An

skaffelsen af Kunstværkerne.
Det vilde være mig kjært om ogsaa De vilde bevare den Tid i venlig Erindring og det er til et Minde derom at jeg beder Dem ikke forsmaa medfølgende Marmorskaal, som jeg nylig har hentet i Rom.

Deres forbundne og hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Legatet "Albertina"s brevpapir

Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv.