Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-01-22

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Consulat Royal de Danemark en Syrie.
Beyrouth, le 22 Jan. 1891.

Min Kjære Herr Jacobsen

At den dansende Terra-cotta Figur er falsk, gjør mig meget ondt; da det dog ikke er første Gang, Dr. Arndt har skuffed sig i Bedømmelsen af Antike Gjenstande, har jeg skrevet til Constantinopel og opfordret Monsieur Maillart at tage Stykket tilbage, som var vor Overenskomst, at dersom Stykket skulde blive betvivlet som ægte, at han da skulde tage det tilbage.
Jeg tillader mig at sende Photographie af et Marmorhoved,grandeur bien au dessus du naturel (peut-être le double); man forlanger £ 100. - Er det ikke en Tiberius, da det forekommer mig, at det ene Øie er lidt større end det Andet, som hos denne Kaiser

skulde have været Tilfælde.-
Interesserer Stykket Dem, beder jeg at lade mig det vide, og hvormeget jeg tør byde derfor, alle Udgifter indberegnet ombord i et Skib for Europa.-
Med oprigtige Lykønskninger til Dem og Fru Jacobsen til det paabegynde Aar.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

P. S. De vil modtage en Oliventræstamme fra Oliebjærget som en lille Gave til Deres Kirke; jeg foretrak at sende en Stamme, som da kan Udskjæres til Fournir og Tykkelser, efter som de bruges. Af andre Træsorter kunde jeg ikke opdrive noget passende.
J. L.
Da jo en Telegram ikke koster meget, vilde det være mig kjært, dersom De Ønsker Hovedet, at telegraphere.
J. L.

Facts

PDF
Letter

Danish

Beirut

Det danske konsulat i Beiruts brevpapir

Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895