Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-04-02

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Løytved

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
2 - 4 - 91

Kjære Hr. Consul Løytved.

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev af 19 - 3 - 91
_
Jeg har ikke Noget imod at give 70 à 80 francs ud over de 1200, hvis vi derved kunde komme til et Resultat.
Det er mig naturligviis meget imod, at De skal have Uleilighed med Sagen og allermeest hvis der ikke opnaaes et Resultat.
Medens dette Mandshoved, som vel ikke synes at have synderlig Kunstværd, dog paa Grund af sin Størrelse kan have et vist decorativt Værd for Glyptotheket - saa synes det at Kvindehovedet, som De tilbyder mig, er næsten uden Værdi.
Baghovedet seer ud til at være for lille; Haaret tarvelig udført

Næseroden meget for bred. Spidsen for smal.
Det er et meget tarveligt Arbeide af en middelmaadig Kunstner.
Af den Slags Hoveder kan jeg i Rom faae ligesaa mange som jeg lyster for 300 francs.
De kan derfor forstaae, at jeg ikke har synderlig Lyst til at gjøre noget Bud paa det.
Skulde Manden ville sælge det for 500 francs, vilde jeg dog give

denne Priis for at holde min Forbindelse med Orienten vedlige.
_
Med de venligste Hilsner
til Dem og Deres Frue
er jeg Deres hengivne og forbundne
Carl Jacobsen.

Hvis jeg faaer det ene eller begge disse Hoveder, maa de ikke lægges i samme Kasse, og De bedes at lade dem pakke saa godt som muligt.
Det meste af, hvad jeg faaer fra Orienten, er meer eller mindre ødelagt og forstødt underveis paa Grund af den aldeles samvittighedsløs slette Pakning!

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 4, juli 1890 - marts 1893.