Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1890-01-14

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Løytved

Document content

Awaiting summary

Transcription

14. - 1. - 90.
Kjære Hr. Consul Løytved.
Tak for Deres venlige Brev af 8. - 1. - 90.
Jeg skal ikke forsømme at sende Dem Photographierne.
Jeg erindrer ikke: Har jeg sendt Dem Photographier af Kunstværker i Glyptotheket - og i saa Fald hvilke? Thi har jeg aldrig sendt Dem Photographier, vilde jeg gjerne sende Dem en Sam ling til Erindring.
Hovedet uden Næse vil jeg gjerne have. Jeg modtager derfor gjerne Deres elskværdige Tilbud, at forsøge at faae det for 400 fr. - synderlig mere er det vist ikke værdt.
Efter at Skarlagensfeberen har smittet vort gamle Huus, som vil være næsten umuligt at desinficere, har jeg kjøbt en Villa i Nærheden.
Det kjære, gamle, hyggelige Huus bliver da revet ned. - Det er jo en gammel, raadden Rønne, som ikke er meget værdt i Penge - skjøndt meget hyggeligt.
Jeg vil da opføre et nyt Huus paa dets Plads.
Deres hengivne Carl Jacobsen.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.