Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1890-03-13

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Constantinopel, 13. Marts 1890.

Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.

Med Kisten med Marc Aurel ? Hovedet i, har jeg 2 Gange havt Besværligheder, den ene Gang kunde jeg kun med Drikkepenge redde det fra Duanens lange Arme, nu er Kisten heldigvis i Gaard Aftes afgaaet i Prinz Bismarcks Depesche Säk. - Herr Pawlowski var saa venlig at tage den med i Depesche-Säkken fra Ambassaden her til Udenrigsministeriet i Berlin.
Vil De have den Godhed at lade den afhente af Deres Agent i Berlin hos Hr. Pawlowski, og maaske i et Par Ord takke ham for Besørgelsen, og lade forespørge, om han har havt nogen Udgifter dermed, for da at afgjøre dem - han vil være i Berlin paa Løverdag den 15. Mars.
Af de Gjenstande, som jeg skrev om, er jeg endnu ikke kommen til nogen Resultat.

Det Græske Hoved, Eieren er ikke her, man har skrevet til ham, men ikke faaet nogen Svar.
Den Romerske Buste, Claude ? Derom staar jeg endnu i Underhandling.
Stykket er, som jeg skrev, i Adrianopel (jeg høre, det skal være meget smukt). Man forlanger, jeg skal bestemme Priesen, derpaa ingaar jeg naturligvis ikke; nu har jeg bedt om et bedre Photographie, og om den sidste Priis. Det skulde Glæde mig, dersom jeg kunde faa det! Den siden[de] Figur uden Hoved er ingen Zeus, men en Apollo eller Sanger, da den har Resten af en Lyre i den ene Arm; man lover mig fra Dag til Dag et Photographie, naar jeg faaer det, skal jeg sende det. Stykket er smukt og interessant, men her vil Eieren heller ikke bestemme Priesen. - Jeg har budt ham 1000 francs, men kan ikke faa nogen afgjørende Svar.
Dersom De har ladet de sidste tilsendte Sager photographere, beder jeg om et Par Exemplare af hvært.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Facts

PDF
Letter

Danish

Constantinopel
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895