Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888-01-25

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

25-1 88

Da Kjøbet af Prof Steins Statue jo er afgjort seer jeg ikke nogen Grund til at afslaae hans Anmodning, som jeg hermed tillader mig at fremsende.
Hvis De er enig med mig bedes De at udbetale ham Beløbet Kr. 2000,- naar han [har] bragt Statuen hen i Ørstedsparken.
Den kan jo foreløbig stilles op paa en af de smaa Piedestaler (den hvorpaa den lille Fløitespiller stod)
Men hvor ere disse Piedestaler bragte hen ? De maa jo være i Communens Værge.

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Hr Etatsraad
H.N. Hansen

Indl. Brev bedes returneret.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet Albertinas kopibog, Thorvaldsens Museum.