Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen giver anvisninger på, hvordan man skal forholde sig ved indhentning af tilbud til sokler.

Transskription

Tilbudene paa Piedestalerne indbefatte Opstilling paa Stedet. Fundamentet maa om fornødent være saa dybt funderet med Betonpiller at det ikke kan sæte sig.
Graniten kan være rød, graa, sort eller grøn og Prøven maa medfølge forsaavidt de ikke allerede ere til sendte.
Piedestalerne maa være færdige saaledes at Figurerne ere opstillede derpaa inden Udgangen af April 1888.
I modsat Fald tilfalder der Levenrandeuren en daglig Mulct af Kr. 20,00 (tyve Kroner)

Legatet Albertina
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Legatet "Albertina"s brevpair

København

Ny Carlsbergfondets arkiv