Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899 forår

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia skriver til Helge om nogle mislykkede fotografier, der skal tages om, når Helge kommer til byen til Kr. Himmelfart. Endvidere skriver hun om den senere tids teaterbesøg. Trubaduren er blevet opført dagen før, hvilket må kunne tidsfæste brevet nærmere, ligesom også fru Hennings optræden i et stykke 'forrige' lørdag i et stykke i stil med Kameliadamen.

Transskription

Kan Poul aldrig besøge os ?

Ny Carlsberg V Onsdag

Du allerkjæreste,
Glad blev jeg ved at faa dit rare Brev i dag. Med Armen går det nok bedder skal du se, naar Varmen kommer i selve Luften. Ja i ethvert Tilfælde, haaber jeg stærk paa til Sommerferien at kunne gaa længere Ture med dig, kære Helge, selv om vore Ture mange Gange blive forpurrede her hjemme, saa glæder vi os til dem!!!

Photographierne vare ikke heldige, saa Jik og jeg have aftalt, at naar Du kan indrette paa at komme ind om Kristi Himmelfarts Dag, saa kan vi foreviges inde i selve Atelieret hvor de locale Forhold ere langt bedre, med Hensyn til Lyset. Paula skal derind paa Fredag, saa er hun besørget. Agnes var meget rørt ved at modtage dit Telegram og bad mig takke dig. Hun, Grannie og Eusebia, vare nemlig her til Frokost idag. Vi have det

saa rart sammen, som gode gamle Venner kan.
Stykket i Løverdags var i Smag med Kamelia Damen, om muligt mere uanstændig, og dog ikke saa fængslende. Naturligviis spillede Fru Hennings storartet godt, men jeg holder nu mere af hende i Dukkehjemmet, og i den art alvorlige Roller, hvor der skal meget Studium til. Skade at hendes Person og Stemme ikke tillader hende at spille Lady Macbeth.
Replikkerne kunne hun

nok fremsige kønt, men den tragiske Klang har hun ikke i sin Stemme.
Troubadouren vare Papa og jeg hen[ne] at høre iaftes, og glædede os derover. Dog mindes jeg hvorledes jeg som Barn har grædt derover, og ængstedes ved Tanken om at Manrico kom ikke itide etc. (lidt tænkte jeg paa, at de faar Mulkt, naar De ikke kommer itide). Og Politiet tænk dig hvilken nytte det havde egentlig været til der, og mange andre steder. Ja vi leve i en lykkelig Tid hvor Politiet er og dog finder sig i at Folk bliver banket af. Knus til Dig fra din gammeldags Moder Romantikeren.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Birkerød
Betty Hennings

Privateje