Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879, udateret

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Afventer transskription

Transskription

KJøbenhavn d.
1879

Høistærede!
Idet jeg tilbagesender det hosfølgende Udkast skal jeg tillade mig at gjøre følgende Bemærkninger

ad § 1
Bør her ikke tilføies "De herved forfaldne Udgifter ved det sidste Anlæg kunne i fornødent Fald delvis eller helt udredes af Legatet.
Jeg kan tænke mig at Communen vil ønske en saadan Til... og at Bestyrelsen bør have en saadan Myndighed. Thi sæt at man ikke vil yde Midler og Bestyrelsen ikke kan bruge lidt af sin Capital saa kunne alle de her forudsatte Betingelser komme til at briste

ad § 5
Bør der ikke indsættes "to" foran "Tilkaldte". Bør Ordene "kunne eller" ikke udgaae og "en" foran "Bybestyrelsen". Det........ vil gjøre Formen mildere

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek