Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-02-15

Afsender

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

FP kommer med et særdeles voldsomt udfald mod Thorlacius-Ussing

Transskription

15 Febr 1921.

Hr Underinspektør V. Thorlacius-Ussing
Kunstmuseet
Sølvgade K.

Efter at have læst Deres afsluttende Replik kan jeg desværre ikke sige, at mit Indtryk af Deres polemiske Taktik er blevet det mindste bedre. Kun hvor Deres Fejltagelse som ved Ince Blundell Athena er for himmelraabende, vedgaar De, ellers søger De at plumre Vandene paa ægte journalistisk Manér som navnlig i Deres Behandling af Teksten til Odescalchi-Atleten. Det er denne Fremgangsmaade i Forbindelse med Deres Perfidi, der vedblivende indgyder mig Foragt, og som jeg aldrig i mit Liv har mødt Mage til

i videnskabelig Polemik.
Deres Beskyldning mod mig for at have anslaaet den uhøflige og flabede Tone, De fører allerede i Deres første Indlæg mod mig, er ja ren Usandhed, utrolig frækt, da jo enhver kan foretage Sammenligninger. Jeg lod en gammel Gentleman, Oberst Brunckhorst sammenligne mit første Indlæg med Deres Svar, og han var rystet, fandt, at Deres Tone ikke havde mindste Hjemmel i mit Indlæg. Jeg føler min Samttighed saa meget nærmere/mere som jeg kun nødig skred til mit første Angreb, idet jeg var bange for at skræmme de Unge bort fra Studiet af vore Antiker, og nogle Linier herom stod i min første Artikel, men maatte paa Redaktørens Bøn udgaa af Pladshensyn, for at afslutte Artiklen forneden paa en Side. Det kan De faa bekræftet hos Prof. Wrangel. I øvrigt er jeg færdig med Dem og Deres dumme Teorier.
Frederik Poulsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv, Frederik Poulsens kopibog 1920-1922