Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1927-06-09

Afsender

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen bekræfter, at han ophører som Ny Carlsbergfondets sekretær. Han takker for den årlige understøttelse på 3000 kr. til videnskabeligt Arbejde.

Transskription

København den 9 Juni 1927

Til Ny Carlsbergfondets Direktion.
Jeg bekræfter hermed Modtagelsen af Direktionens ærede Skrivelse af 28 Maj d. A., i hvilken den løser mig fra mit Hverv som Sekretær i Direktionen fra 1ste Juli at regne, og bringer samtidig Direktionen min ærbødige og hjertelige Tak for den mig tillagte aarlige Understøttelse paa 3000 Kr. til videnskabeligt Arbejde.
Ærbødigst

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv