Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1945-05-17

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Ny Carlsbergfondet afviser at genoptage sagen om opsætning af Valkyriefrisen på Glyptotekets facade.

Transskription

den 17. Maj 1945.
Hr. Professor Oscar Matthiesen,
Lille Mølle,
Christianshavns Vold
K.

Som Svar paa Dereskrivelse af 20. Marts d.A. beklager jeg at maatte meddele Dem, at Direktionen, uanset Deres deri fremsatte Synspunkter, ikke ser sig i Stand til at genoptage Sagen om Friserne til Glyptoteket.
P. D. V.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Valkyriefrise