Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-11-15

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis tilbyder Legatet "Albertina" at lave en fontænefigur med to satyrer og to pantere. Han sender fotografier og en tegning.

Transskription

Rom den 15 Novbr 1886
Via Babuino N:39

Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen jun !
I Anledning af den høitærede Bestyrelse af Legatet "Albertina" Sammenkomst Fredagen den 19 dennes, tillader jeg mig at indsende to Fotografier og en Tegning efter en Gruppe, som tænkes opstillet midt i en Vandkumme i en Park eller paa et Torv.
Den fremstiller to Fauner som dele indholdet af en Amfora. Den ene jubler over den herlige Vin, den anden blæser paa Rørfløite. Fire Pandere grupperede to og to, bevogte Øen. Forgyldte Siv pryde Piedestalen.-
Gruppen og Pandere tænkes af Bronce, støbte efter "cera perduta" Fremgangsmaaden; Piedestalen af Sten. Gruppen to Metre høi, og Panderne i tilsvarende Størrelse, vil koste 17,800 Kroner.
Gruppen vil ogsaa kunde stilles paa en af utilhuggede Sten dandet Øe, i hvis Dybter voxse

Vand - og Stenplanter.
Ideen er intet Steds laant, jeg har en Gang tidligere modelleret et noget lignende Motiv, to Fauner som drak dus.
Anbefalende mit Udkast paa det bedste i det Haab t dersom det blev opstillet paa en saadan Plands som angivet, det da skulde kunne blive en livfuld og original Vandspringsdekoration, imødeser jeg med Forhaabning den høitærede Komitees Beslutning, og tegner mig med
udmærket Høiagtelse
ærbødigst
L. Hasselriis

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.