Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens noter om tilblivelseshistorien på et løst blad fra tillægget (1889) til det oprindelige katalog fra 1888.

Transskription

Lørdagen d 18 Februar 1888 gjorde jeg mundtligt mit tilbud om at skjænke Ny Carlsberg Glypt til Kbhvns Commune (til Hansen og Borup)
Torsdag d 1.Marts gjorde fremlagde jeg Tilbudet for Finantsudvalget.
Det officielle Tilbud blev underskrevet (af Ottilia samme Dag som Thorvald var født om Natten) d. 8. Marts 1888.
Rigsdagen vedtog Loven i Slutn af Marts samme Aar
Kongen undertegnede den

Fakta

PDF
Note

Dansk

København

Glyptotekets arkiv