Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1925-02-21

Afsender

Marie Henriques

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Marie Henriques gør HJ opmærksom på en kopi af en fresko af Giotto, som hun mener ville egne sig godt til en katolsk altertavle el. lign.

Transskription

Kære Helge Jacobsen!
Da jeg ved De har at gøre med Kirkeudsmykningen i den katolske menighed, vil jeg gerne gøre Dem opmærksom paa et billede, jeg forleden saa og begejstredes over, nemlig en 1ste klasses kopi af Giottos St. Francesco som præker for fuglene. Husker De dette herlige billede fra Assisi? Det vilde egne sig, ja være som skabt til altarbilllede i et katolsk kapel eller kirke, og maleren Axel P. Jensen (De ved ham fra Grønningen) vil gærne paa grund af daarlige pladsforhold i sit atelier, sælge det billig. Jeg tror, han nævnte 2000 Kr.
Da, der sikkert altid blive raadspurgt, og maaske ofte ikke ved hvor at vise hen, vil jeg gærne give denne oplysning. Det er et vidunderligt billede at skue.
Jeg hørte til min glæde, at De atter fungerer paa Kunstforeningen, nu da Steiner er væk, han var virkelig

anstøds Steinen, undskyld den daarlige vittighed!
Axel P. Jensen, hvis nogen skulde ønske hans adresse, er Islands Brygge 7 IIII
med venlig hilsen og paa gensyn

Deres heng.
Marie Henriques.

Lørdag 21 Febr.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv