Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1945-05-17

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Ny Carlsbergfondets Direktion afviser at genoptage sagen om Oscar Matthiesens Friser til Glyptoteket.

Transskription

den. 17. Maj 1945

Hr. Professor Oscar Matthiesen,

Lille Mølle,
Christianshavns Vold
K.

Som svar paa Deres Skrivelse af 20. Marts d.A. beklager jeg at
maatte meddele Dem, at Direktionen, uanset Deres deri fremsatte synspunkter, ikke ser sig i Stand til at genoptage Sagen om Friserne til Glyptoteket.

P. D. V.

Fakta

PDF
Brev