Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-11-12

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis takker for et brev fra Carl Jacobsen og mindes med glæde de mange besøg i Glyptoteket på Ny Carlsberg den foregående sommer.

Transskription

Rom den 12 Novbr 1885

Høitærede Hr. C. Jacobsen!

Jeg beder Dem modtage min oprigtige Tak for Deres Brev af 4 dennes, hvori De minder mig om Indleveringstiden, samt rader mig til at angive Maaden hvorpaa jeg tænker mig de Arbeider støbte, som jeg motte [måtte] vilde tilbyde Bestyrelsen for Legatet "Albertina". Noget jeg uden Deres Raad ikke havde tænkt at angive. Medfølgende Fotografier og Skrivelse beder jeg Dem godhedsfuldt fremlægge for den høitærede Bestyrelse, naar den, den 19 dennes samles.
Ligeledes benytter jeg Leiligheden til at bringe Dem min bedste Tak for den Glæde det var mig under mit Ophold hjemme i Sommer, saa ofte som det var mig muligt, at besøge den smukke Skulptursamling De har paa ny Carlsberg.

Deres ærbødige

L. Hasselriis.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.