Menu

Søgeresultater: 27

1881-01-15

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJs første brev til Chapu. CJ vil gerne købe afstøbninger af fransk kunst til Danmark.

1883-10-01

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ sender 1000 francs som betaling for La Pensée og forhører sig om muligheden for at erhverve en marmorudgave af Jeann…

1883-10-06

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger, om det er muligt at købe gipsudgaven af "la Pensée", der er udstillet i München for 1000 francs. CJ oplyser…

1883-11-xx

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker for afstøbningen af "Le Pensée".

1883-12-24

Carl Jacobsen

Henri Chapu

La Pensée er ankommet i god stand. CJ mener, at København er "relieffernes by" og sender Chapu nogle eksempler på dansk…

1885-02-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger Chapu, om han vil udføre statuen af Alexandra, prinsesse af Wales. Gautherin har givet tilsagn om at ville l…

1885-02-12

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger om Chapu evt. kan modelere sin statue efter fotografier, da prinsessen af Wales ikke kan afse tid til at sid…

1885-03-18

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Den formelle bestilling af statuen af prinsesse Alexandra. CJ beder om et skøn over hvor lang tid Chapu skal bruge på a…

1885-04-27

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Om opstillingen af statuen af prinsesse Alexandra med CJs skitse. CJ foreslår Chapu, at han i juli opsøger prinsessen p…

1885-08-26

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ fortæller, at Gautherin vil komme til København til september for at træffe kejserinde Dagmar, og han håber, at Chap…

1885-09-07

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ skriver, at der er en mulighed for at modelere prinsesse Alexandra i København den kommende tid. CJ spørger, om Chap…

1885-10-17

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ takker for Chapus korte besøg og fortæller, at busten af Ottilia allerede er blevet afstøbt. Han med sender fotograf…

1885-11-05

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ er glad for, at Chapu vil sende afstøbninger af "la jeunesse" og Schneider-monumentet, som han vil opstille i sin "B…

1885-11-17

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ er ovenud begejstret over, at Chapu har tilbudt at forære ham en kopi af statuen af hertuginden af Orléans. CJ melde…

1886-04-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ fortæller om opstillingen af busten af hertuginden af Orléans i det ny Glyptotek, og han spørger hvordan arbejdet me…

1886-10-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ fortæller, at salen til kejserindestatuerne er ved at være færdig, og han spørger hvordan arbejder med Alexandra skr…

1887-02-03

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker for statuerne af Alexandra og Jeanne d'Arc og fortæller, at han rejser til Grækenland med en en dansk ekspedi…

1887-07-09

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker igen for statuen af Alexandra og gentager, at salen forlængst er færdig. CJ fortæller om J. C. Jacobsens død …

1888-01-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker igen for statuen af Alexandra. Han spørger om den kan være klar til verdensudstillingen.

1888-02-03

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ beder Chapu om at medvirke på Krøyers billede "Et aftenselskab i Glypototeket", og takker ham for hans velvilje i fo…