Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-01-20

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Th Oppermann skriver til Oscar Matthiesen, at A.P Weis og resten af bestyrelsen er betænkelige ved frise-projektet.

Transskription

20 Jan 12

Kjære Professor Oscar Matthiesen.

Dr. Jacobsen er desværre stadig sengeliggende. Jeg har derfor ikke kunnet tale med ham om Sagen. Derimod har jeg talt med et af Bestyrelsens Medlemmene, Theaterchef Weis, og har jeg hos ham faaet Bekræftelse paa, at de Betænkeligheder, der tidligere var til Stede ved Tanken om Anbringelsen af et farvelagt Billede over Porten, endnu er meget levende. Selv om Bestyrelsen selvfølgelig ikke tør benægte muligheden af en saadan Opgaves heldige Løsning, saa mener den dog, at der her er saa store Vanskeligheder at overvinde, at den maa staa tvivlende, og i hvert fald ikke paa Forhaand i mindste maade tør binde sig. Den maa først gjennem Udkast og Prøver være bleven overbevist om Muligheden af et godt Resultat.

Med venlig hilsen
Deres
Th Oppermann

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Andreas Peter Weis

Glyptotekets arkiv