Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-11-09

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Stefan Sinding

Dokumentindhold

HJ fortæller, at Sindings og Bernstorffs udmærkede initiativ til at starte en indsamling til fordel for franske kunstnere er blevet bremset af udenrigsminister E. Scavenius.

Transskription

9de Nov. 15.

Kjære Hr. Prof. Sinding
Jeg har, siden jeg for nogen Tid siden skrev Dem et Postkort vedrørende Spørgsmaalet om en eventuel Bazar, Bortlodning (hvad man nu vil kalde det) af danske Kunstneres Ydelser til Fordel for det af Dem foreslaaede Øjemed, sat mig i Forbindelse med Prof. L. Tuxen, som har vist Sagen megen Interesse og som Formand for Foreningen "Danske Malende Kunstneres Forening"

(saadan tror jeg den kaldes) søgte at interessere dennes Bestyrelse (Prof. Jul. Paulsen, Maleren Rasmus Christiansen og fl.) for Realisationen af Deres og Kammerherre Bernstorffs smukke Tanke.
Jul. Paulsen som netop maler udenrigsminister E. Scavenius spurgte ham om, hvad han mente om det gik an og fik det Indtryk at Ministeren absolut fraraadede det, da man jo her i Danmark ikke, imodsætning til i Sverige, ønskede ogsaa at vise sin Erkendtlighed overfor tyske Kolleger - med andre Ord man mener ikke at burde vise sin Taknemmelighed uden ogsaa at gøre det overfor "les boches" og det vil man ikke, Skade og Skam er det.

Men herved er Intet at gjøre-
Hvorledes staar det til med Deres Familie og Dem selv? Hvordan gaar det med Grupperne til Glyp ? og naar kunne vi vente dem? Haabende paa ved Lejlighed at høre lidt fra Dem sender jeg Dem og Deres Frue mine oprigtigste Hilsener.
Dieu protège la France !

Helge Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Paris

Glyptotekets arkiv. frederik Poulsens kopibog 1915-1918.