Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-03-28

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens opfatter det økonomiske mellemværende mellem ham og Legatet "Albertina" som en ren ubetydelighed.

Transskription

28-3- 88

Hr Etatsraad H.N. Hansen

Mellemværenet imellem Legatet Albertina og mig lader sig ikke opgjøre med en enkelt Øres Nøiagtighed idet de 3 Figurer: Sauroctonos og de to Fauner bleve sendte sammen med Tornudtrækkeren som endnu er i mit Værge.
For Simpeltheds Skyld anfører jeg her Fragtregningen for disse 4 Figurer medens jeg saa undlader at ..føre Fragtregningen for "Brydergruppen".
Der bliver da en ubetydelig Forskjel tilbage i min Faveur, som jeg dog

ikke ønsker refunderet.
Piedestalerne af Moses paa den ene Side og de fire Figurer paa den anden har jeg meent kunne gaae op imod hinanden da det vil være temmelig illusorisk at angive deres nuværende Værdi og Differencen imellem de to Summer maa være en reen Ubetydelighed.

Deres ærbødige og hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum