Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-11-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vilhelm Dahlerup

Dokumentindhold

Carl Jacobsen bestiller sokler til Nilen og Tiberen ved Dronning Louises Bro.

Transskription

Ny Carlsberg
19-11-1

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

I Legatet Albertinas Møde i dag blev det vedtaget, at der skulle anskaffes Granitpiedestaler til Nilen og Tiberen ved Dr Louises Bro, og det blev mig overdraget at anmode Dem om, at gjøre en Tegning. Piedestalerne skulle naturligviis være eens.
Man ønsker dem ganske simple (d: uden nogen Karnis foroven. Derimod turde et Led mellem Hovedblokken og det nederste Fodstykke ikke være overflødigt [tegning]

Da Graniten ikke tillader fine Former (især hvis der kun bliver Raad til at gjøre den fiinthugget) maa nævnte Led ikke være beregnet paa at kunne hugges i Granit.
Jeg haber at De vil paatage Dem dette lille Arbeide

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum