Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-11-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Otto Evens

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler Evens, at Legatet "Albertina" har antaget En neapolitansk fisker lærer sin søn at spille fløjte og at man forventer, at den bliver opstillet ved den nye promenade ved Langelinie

Transskription

28-11- 91

Hr Billedhugger Evens.
Herved har jeg den Fornøielse at meddele Dem at Legatet Albertinas Bestyrelse har modtaget Deres Tilbud af 1st Novb 1890, at levere deres Gruppe "en neapolit. Fisker med hans Søn" i Bronce for en Priis af 5500 Kr leveret paa det af Bestyrelsen næremere betegnede Sted i Kjøbenhavn.
De bedes at meddele naar omtrentlig De mener at kunne aflevere Gruppen.
Det vil interessere Dem at Bestyrelsen eenstemmig og uden Modsigelse gik ind paa mit Forslag at vælge Deres Gruppe og det er mig en per-

sonlig Glæde at Deres Navn ved denne Gruppe vil blive bragt til Efterverdenens Erindring.
Bestyrelsen vil selvfølgelig søge at kaffe den saa god en Plads som muligt, foreløbig have vi tænkt os den nye Promenade, som skal anlægges ved Lange Linie og Frihavnen.
Med særdeles Agtelse
Carl Jacobsen.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum