Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1904-09-22

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vilhelm Bissen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen indstiller til Kunstakademiets Plenarforsamling, at Hack Kampmann vælges til Legatet "Albertina"s bestyrelse i stedet for L. Fenger, der er faldet for aldersgrænsen.

Transskription

Kunstacademiets Directeur
Hr. Professor Vilh Bissen

Da Hr. Professor L. Fenger har fyldt 70 År og saaledes ifølge Fundatsen § 9 er udtraadt af Legatet Albertinas Bestyrelse, skal der i hans Sted vælges et nyt Medlem af Kunstacademiets Plenarforsamling.
Jeg tillader mig at indstille til Academiets eventuelle Approbation
Hr. Bygningsinspecteur
Hack Kampmann

Med Høiagtelse
Carl Jacobsen
Formand i Legatets Bestyrelse

Ny Carlsberg
22-9-4

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum