Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-05-06

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Transskription

Tirsdag Morgen 6-5-2

Min darling Ottilia
Indlagte Brev bedes Du sende til min Moder; for at jeg ikke skal skrive det samme een Gang til maa Du gjerne læse det.
Tak for Dit Brevkort af 1 ste Mai - det var jo et Svar paa mit Brev til Dig som glædede mig usigeligt.
Vi tænke stadig paa Dig og drikke Din Skaal ved Middagsbordet.
Ikke hver Dag - men dog meget hyppigt. Vesuv har dog været saa elskværdig
s. 2
at vise sit røde Øie paa Toppen af Krateret et Par Aftener.
Vi befinde os begge stadig fuldkommen vel.
Jeg længes nu stærkt efter at komme hjem. Jeg troede da jeg reiste hjemme fra at jeg skulde have godt af nogle Dages Hviletid paa Capri ell. Lign. Men det er saa langt fra - tvertimod - jeg er snarere træt af denne Hvile.
Hils Børnene; Bedstemoder og Jensen
Din hengivne
Carolus
1000 Kys

Fakta

PDF
Brev
Napoli
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen