Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-05-23

Afsender

Edvard Eriksen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Edvard Eriksen skriver til Carl Jacobsen vedrørende udførelsen af Den Lille Havfrue. Han har tænkt meget over, om hun skal have hale eller ben.

Transskription

23 Maj 1910

Højtagtede
Hr Dr. Carl Jacobsen!

Jeg har gentagne Gange forsøgt- overvejet og atter forsøgt at omændre Havfruens Ben, men jeg maa tilstaa - at det er mig en stor Sorg - hvis De fastholder Deres Ønske saaledes som H.C. Andersen har fremstillet hende - "da Solen skinnede hen over Søen -- og hun saa, at hendes Fiskehale var borte, og at hun havde de nydeligste smaa hvide Ben, nogen lille Pige kunde have"
saaledes tror jeg at kunde fremstille og fremelske hende, og jeg beder Dem høfligst overvejet dette Spørgsmaal

I Ærbødighed
Edvard Eriksen

Fuglebakken

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv