Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-11-03

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Otto Evens

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil gerne foreslå Evens skulpturgruppe (En neapolitansk fisker lærer sin søn at spille på fløjte) til anskaffelse, men da Legatet Albertina har gæld, vil det have lange udsigter. Personligt håber Carl Jacobsen, at figuren vil blive støbt og opstillet enten af "Albertina" eller Kunstmuseet.

Transskription

3-11 90

Hr Billedhugger Evens

I Besiddelse af Deres ærede Brev og de medfølgende to Photographier skal det være mig en kjær Pligt at foreslaae Deres Gruppe til Anskaffelse for Legatet Albertina.
Men jeg bør dog ikke undlade at oplyse Dem om at der vil medgaae flere Aar inden der kan tænkes paa Anskaffelsen i det Legatet har en betydelig Gjæld paa de sidst anskaffede Arbeider og naar denne er betalt maa der anskaffes Piedestaler til flere Figurer.
Endelig maa jeg ogsaa nævne at foruden Dem har flere andre Kunstnere foreslaaet deres Arbeider til Anskaffelse.

Udsigterne er saaledes baade lange og usikre. Jeg veed ikke om De under disse Forhold ønsker Photographierne sendte tilbage eller om De foretrækker at de blive liggende, som et Memento til Legatbestyrelsen.
Personligt skulde det særdeles glæde mig om den smukke Gruppe kunde blive støbt enten det saa blev for Albertina eller for Statsmuseet!

Deres ærbødigste
Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum