Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-05-30

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

CJ fortæller, at han har givet Vagn en irettesættelse for at komme for sent og om en tur i Det Kongelige Teater, hvor han selv har kastet en laurbærkrans op på scenen til Betty Hennings.

Transskription

Onsdag Morgen
30-05-00

Min elskede darling Hustru.
Tak for Dit Brevkort fra Hamborg. Herhjemme staaer Alt vel til. Vagn var vistnok paa Stationen inden Togets Afgang, men enten har han gaaet som en Klodrian eller, hvad jeg snarere antager, er han kommen i sidste Øieblik.
Jeg gav ham en dygtig Røffel
s. 2
og sagde at han skulde skrive til Dig.
Jeg besøgte Rump igaar og ventede nærmest at træffe ham saa svag at man maatte tænke paa at tage Maal af Kisten. Men jeg traf ham ikke; han var ude at spadsere i Haveselskabets Have, og Stuepigen sagde at han havde det noget bedre. Desværre betyder det vel kun Tidsfrist
s. 3
Nerve-Lange er død pludselig igaar.
Alex Buch begraves i morgen "i Stilhed". Jeg ledsager altsaa ikke.
Efter disse Dødstoner er det glædeligt at tænke paa Fru Hennings i Dukkehjemmet. Jeg var der i gaar Aftes med Jacobine - Du veed jo hvorledes hun spiller. Det var virkelig Toppunct af Spil. Jeg fik en mægtig Laurbærkrands med Dannebrogs
s. 4
Silkebaand. Der var tomt paa 1.st Række i 1' Parquet, jeg gik da derned i anden Akt og kastede egenhændigt Krandsen efter Tarantellen. Den faldt fortræffeligt og Will Scharling, der sad ved Siden af mig complimenterede mig for det smukke Kast. Det kom ogsaa brillant. Idet Krandsen faldt paa Gulvet og man hørte dens Lyd brød det bragende Bifald løs.
Kortet M. Mdme C.J. var fæstet til Krandsen med Paaskrift Gode Venner, oprigtige Beundrere.
Hjertelig Hilsen
Din Carl.

Fakta

PDF
Brev

Ottilia er rejst til Paris 27. maj

København
Paris
Betty Hennings
Vagn Jacobsen

Glyptotekets arkiv