Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-11-27

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis takker for tilbuddet om at erhverve statuen af Den vinsugende satyrdreng for 2500 kr og glæder sig over den påtænkte plads i Ørstedsparken.

Transskription

Kjøbenhavn den 27 November 1888

Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen!

Med Tak modtager jeg den høitærede Bestyrelse af Legatet "Albertinas" bud paa min Faun, 2500 Kroner, og udtale min Glæde over den smukke Plads den vil finde i Ørsteds Park, og til senere at udføre Fodstykket til Figuren.
Hr Etatsraad Meldahl har anvist den Plads ved Siden af den Drikketud som findes indenfor Indgngen ved teknisk Skole til Ørsteds park. Fodstykket kan være i Høide med det som staar under Drengen med vandkrukken og Figuren kan afhentes naar dtte er udført af Træ.
Med udmærket Høiagtelse tegner jeg mig
forbindligst
L. Hasselriis

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.