Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-08-01

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Otto Evens

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender Evens en anvisning på betalinger for En neapolitansk fisker lærer sin søn at spille fløjte.

Transskription

1-8- 92

Hr Billedhugger O Evens

Indlagt har jeg den Fornøielse at fremsende Anvisning paa 600 Kr A Conto Betaling paa Gruppen "En Fisker med sin Søn".
Det er nemlig ikke mig, men Hr. Hammerich Legatets Kasserer som besørger Udbetalingen

Deres ærbødige
Carl Jacobsen
/
verte

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum