Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-07-26

Afsender

Otto Evens

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Evens fortæller Carl Jacobsen, at hans skulptur En neapolitansk fisker lærer sin søn at spille på fløjte nu er heldigt støbt i bronze. Han beder om at få udbetalt et forskud på sin betaling.

Transskription

Hr Brygger C. Jacobsen!
R af D. p.p.

Den hos mig bestilte Gruppe (En Fisker med sin Søn) som jeg har den Ære at udføre for Albertina Legatet, er nu støbt i Bronce, og jeg maa tilføie særdeles heldig. De enkelte Dele af Gruppen har jeg nu cisseleret, og de bliver i disse Dage sammensat hos Broncestøberen, saa Gruppen kan være færdig til den lovede Tid, enten i August Maaned eller senest først i September.-
Maaske jeg derfor tør ud-

bede mig et lille Forskud stort 600 Kr.- Naar Gruppen bliver mig tilbagesendt til mit Atelie fra Støberen, tillader jeg mig at underrette Dem derom

Med særdeles Agtelse
ærbødigst
O. Evens

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er fejlagtigt dateret til 1862, men det må være 1892.

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.